Svrha

VIZIJA (definira našu crkvu)

Djela Apostolska 2:42-47

   • crkva koja uči
   • crkva zajedništva
   • crkva koja slavi
   • crkva koja moli
   • crkva u kojoj se osjeća sila i snaga Svetoga Duha
   • crkva koja dijeli
   • crkva koja se sastaje u mlaim grupama
   • crkva koja je predana Isusu Kristu

SVRHA (određuje postojanje crkve)

  • biti mjesto ŠTOVANJA Boga
  • IZGRADNJE svakog pojedinca u Kristovu sličnost
  • kanal kroz kojeg će mnogi OTKRITI smisao svojeg života

MISIJA (usmjerava našu crkvu)

Matej 28:19-20

ČINITE UČENIKE Isusa Krista:

  • idite, krstite, poučavajte

VRIJEDNOSTI (nose crkvu)

  • druge šanse
  • crkva za svakoga
  • praktična
  • crkva duhovnog rasta
  • ljubavi na djelu
  • gdje svatko služi
  • crkva hrabre vjere
  • autentičnog zajedništva
  • fokusirana na djecu i obitelj