Iskustvo

drugačijeg života

Posjeti

drugačiji život

Otkrij

drugačiji život

Doživi

drugačiji život

Rasti

uz drugačiji život

Sudjeluj

u drugačijem životu

PRIJENOS BOGOŠTOVLJA

PROPOVIJEDI

Pregled aktivnosti

27.
08.

DVODNEVNI DJEČJI KAMP

27. – 28. kolovoza
BIM

01.
09.

DAN OTVORENIH VRATA

01. rujna  | 19:00
Baptistička crkva Mačkovec

03.
09.

KONFERENCIJA ZA MLADE “GENI SE”

03. – 05. rujna
Baptistička crkva Mačkovec

12.
09.

KRŠTENJE

12. rujna  | 9:30
Baptistička crkva Mačkovec

10.
10.

DAN ZAHVALNOSTI

Nedjelja, 10. listopada | 9:30
Baptistička crkva Mačkovec

11.
12.

BOŽIĆNI KONCERTI

11. – 12. i 18. – 19. prosinca | 19:00
Baptistička crkva Mačkovec

Redovno bogoslužje

Nedjelja u 9:30h

Biblijsko-molitveni sastanak

Četvrtak u 19:30h

Vjeronauk

Četvrtak u 19:30h

Sastanak mladih

Petak u 19:30h