Što vjerujemo?

O BOGU:

Bog je stvoritelj i vladar svemira. On je vječno postojao u tri osobe – u Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Te tri osobe su jednake i one su jedan Bog. Post 1:1, 26, 27, 3:22, Ps 92, Mat 28:19, 1Pet 1:2, 2Kor 13:14

O ČOVJEKU:

Čovjek je stvoren na Božju sliku, da bude sličan Njegovom karakteru. On je najvažnija svrha Božjeg stvaranja. Premda čovjek ima ogroman potencijal činiti dobro, ipak njegov stav neposlušnosti prema Bogu nazivamo “grijeh”. Taj stav odvaja čovjeka od Boga. Post 1:27, Ps 8:3-6, Iz 53:6a, Rim 3:23, Iz 59:1-2

O VJEČNOSTI:

Čovjek je stvoren da postoji zauvijek. On će ili vječno postojati odvojen od Boga zbog grijeha ili će biti u zajedništvu s Bogom kroz oproštenje i spasenje. Biti vječno odvojen od Boga znači pakao. Biti u vječnosti s Njim znači vječni život. Nebo i pakao su mjesta vječnog postojanja. Iv 3:16, 1. Iv 2:25, 1. Iv 5:11-13, Rim 6:23, Otk 20:15, Mt 25:31- 46

O ISUSU KRISTU:

Isus Krist je Božji Sin. On je jednak Ocu. Isus je živio bezgriješan ljudski život te je ponudio sebe kao savršenu žrtvu da umre na križu za svakog čovjeka. Uskrsnuo je nakon tri dana kako bi pokazao svoju snagu iznad grijeha i smrti. On je uzašao u nebesku slavu i vratiti će se ponovno na zemlju i vladat će kao Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima. Mt 1:22-23, Is 9:6, Iv 1:1-5, 14:10-30, Heb 4:14-15, 1Kor 15:3-4, Rim 1:3-4, Dj 1:9-11, 1Tim 6:14-15, Tit 2:13

O SPASENJU:

Spasenje je Božji dar svakom čovjeku. Čovjek ne može biti spašen prema dobrim djelima ili samounapređenjem. Jedino vjerom u Isusa Krista kojeg je Bog ponudio za oproštenje grijeha, čovjek može biti spašen od kazne grijeha. Vječni život započinje u trenutku kad prihvatimo Isusa Krista u svoj život kroz vjeru. Rim 6:23, Ef 2:8-9, Iv 14:6, 1:12, Tit 3:5, Gal 3:26, Rim 5:1

O VJEČNOJ SIGURNOSTI:

Zbog toga jer je Bog dao čovjeku vječni život kroz Isusa Krista, vjernik ima sigurno spasenje za vječnost. Spasenje se održava Božjom milošću i snagom, a ne našim vlastitim naporom. Iv 10:29, 2 Tim 1:12, Heb 7:25, 10:10-14, 1 Pet 1:3-5

O DUHU SVETOME:

Duh Sveti je jednak sa Ocem i Sinom kao Bog. On je prisutan u svijetu kako bi čovjeka učinio svjesnim potrebe za Boga. On živi u svakom kršćaninu od trenutka spasenja. On kršćaninu daje snagu za život, pomaže u razumijevanju duhovnih istina, te mu pomaže činiti ono što je dobro. Kršćanin teži svakodnevno živjeti pod Njegovom kontrolom. 2 Kor 3:17, Iv 16:7-13, 14:16-17, Dj 1:8, 1 Kor 2:12, 3:16, Ef 1:13, Gal 5:25, Ef 5:1

O BIBLIJI:

Biblija je Božja Riječ za sve ljude. Pisali su ju ljudi koji su bili nadnaravno vođeni Svetim Duhom. Biblija je vrhovni izvor istine za kršćansko vjerovanje i život. Upravo zato što je inspirirana od Boga, ona je istinita bez ikakve greške i propusta. 2 Tim 3:16; 2 Pet 1:20, 21; 2 Tim 1:13; Ps 119:105, 160, 12:6; Izr 30:5

O KRŠTENJU:

Krštenje po uronjenju simbolizira smrt, pokop i uskrsnuće Isusa, a za nas predstavlja javno svjedočanstvo da smo prihvatili Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja. Krštenje samo po sebi ne spašava, ali pokazuje svijetu da smo spašeni. Krštenje nije uvjet za spasenje, ali je biblijska zapovijed kojom pokazujemo našu ljubav i poslušnost Kristu. Kol 2:12; Djela 2:14; Ef 2:8-9; Mt 28:19-20

O VEČERI GOSPODNJOJ:

Večera Gospodnja ili euharistija je vjerski obred ili uredba koja je dana svima onima koji vjeruju u Isusa Krista na spomen njegove žrtve za nas i koja simbolizira novi savez. Elementi kruha i vina su simboli Kristovog slomljenog tijela i Njegove prolivene krvi. Večera Gospodnja nije sredstvo spasenja. Točnije, to je zavjet vjernika u pomirničkom djelu na križu. Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; Lk 22:19,20; 1 Kor 11:23-29