Socijalna pomoć

Bog je u svojoj ljubavi zainteresiran za svakog čovjeka, posebno za one koji su u potrebi. Ugledajući se na Boga i mi kao crkva osjetljivi smo na potrebe ljudi oko nas. Naša pomoć koju možemo ponuditi je u razgovoru, savjetu, ohrabrenju, molitvi ili praktičnoj pomoći.

Ako imate posebne potrebe, slobodno se javite na našu adresu. Rado ćemo razmotriti vašu potrebu i u granicama naših mogućnosti odgovoriti na nju.

“Neka bude hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji tako da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one koji se nalaze ma u kakvoj nevolji.“       2Kor 1:3-4