Riječ pastora

[columns]

Dobro došli na stranicu Baptističke crkve Mačkovec.

Svrha naše stranice je da nas upoznate i zadobijete uvid u ono što se događa u našoj crkvi. No, mnogo nam je veća želja  potaknuti Vas da upoznate Onoga koji je promijenio naše živote i  podario nam život kakvog nismo mogli ni zamisliti.

U svim aktivnostima, naše predanje je otkrivati Božju Riječ, vršiti je i poticati ljude na život s Bogom.

Posjetite nas, upoznajte i iskusite uzbuđenje drugačijeg života.

nenad

[/columns]