Molitva

praying

Donesimo Bogu naše radosti kao i naše potrebe

Molitva je duhovna aktivnost razgovor sa Bogom, koji uključuje i naše govorenje Bogu ali i slušanje Boga, što nam ima za reći. BC Mačkovec ohrabruje oba vitalna aspekta molitve.

Poslje svakog bogoslužbenog sastanka u našoj crkvi spremni smo moliti sa vama i za vas, i vaše potrebe. Potrebno je da se samo javite pastoru ili nekom od vođa crkve.

Određeni ljudi u našoj crkvi rado će moliti za vas i tokom tjedna ukoliko imate određenih specifičnih potreba. Jednostavno ispunite doljnji ”obrazac”, pošaljite ga na našu adresu i mi ćemo vaše potrebe donjeti pred Boga.

[ninja_forms_display_form id=2]