BIM

Živimo u vremenu gdje se sve manje krećemo. Zbog toga nam dolaze mnoge bolesti, i liječnici nam preporučuju da se bavimo sportom i rekreacijom u cilju poboljšanja našeg zdravlja.

BC Mačkovec posjeduje mali rekracijski centar koji je na raspolaganju svima koji se žele baviti sportom, družiti se u jednoj opuštenoj sportsko-rekreacijskoj atmosferi i pritom raditi korisnu stvar za svoje zdravlje.

Rekreacijski centar nazivamo BIM i on je za svakoga: djecu, mlade, samce, bračne parove, starije.
Nalazi se u Mačkovcu na glavnom pravcu Čakovec – Mursko Središće, iza restorana Male Hiže.

BIM započinje sa svojim aktivnostima u prvim toplijim danima proljeća i sve do kasno jesenskih dana. Najčešći termini rekreacije događaju se u popodnevnim satima, subote i nedjelje.